Eines per a residents

Guies i Programes:

Supervisió:

Guàrdies CUAP:

Avaluació:

FULL PER AVALUAR AL TUTOR (ANUAL)

AVALUACIÓ DE ROTACIONS:

Rotació externa:

S’ha de presentar sol·licitud del tutor amb els objectius de la rotació i breu explicació de perquè es vol anar al centre de la rotació (Annex 2), acceptació de condicions (Annex 4) i sol·licitud de rotació externa.

Rotació rural:

IMPORTANT: Els residents d’altres unitats docents han de fer la sol·licitud de rotació a través de la seva unitat docent, qui serà la que enviï la sol·licitud a la nostra unitat docent.

Permisos i Vacances: