Eines per a tutors

Acreditació:

Eines bàsiques:

Entrevistes tutor – resident:

Avaluació:

Informes:

Altres: