Normes de publicació

• L’objectiu d’aquest espai és compartir coneixements, experiències i aspectes comuns en la nostra pràctica i aprenentatge diari.

• La informació que apareix no suplementa ni reemplaça la establerta entre professionals sanitaris (metges i infermeres) i els pacients.

• Volem aprendre dels comentaris d’altres persones del nostre col.lectiu. Confiem en els companys per tal de poder millorar les aportacions i enriquir la visió dels aspectes que anem analitzant.

• Intentarem donar les informacions acompanyades de la seva font (amb hipervincles si és necessari).

• Els consells mèdics de salut que es donin seran responsabilitat de la persona que signi l’entrada o comentari.

• Els administradors d’aquest blog supervisaran els continguts del mateix.

  • Quedaran excloses les entrades i continguts no adients.

  • El blog https://udmaficgirona.wordpress.com no accepta publicitat, els missatges que la incorporin no seran admesos.
  • Els comentaris rebuts han d’estar signats (nom i cognom, especificació nivell formatiu) i no es permetran al.lusions anònimes.
  • No seran atesos casos clínics particulars ni ha d’haver informació de tipus personal.