Pla formatiu 2021-2022

 

El pla formatiu està organitzat en mòduls: clínic-assistencial, recerca, comunicació, gestió i qualitat.  Els tallers poden ser presencials o no presencials (on line). Els tallers presencials es faran de la següent manera: R1 i R3: 1er i 3er dijous de cada mes; R2 i R4: 2on i 4rt dijous de cada mes (pot haver alguna excepció que s’aclarirà al calendari). Els tallers on line en general seran de 15 dies o un mes i si hi ha alguna videoconferència s’intentarà que sigui el dijous que correspòn a cada any de residència. Les dates per a infermeria poden variar. 

En aquest apartat podeu veure els calendaris de formació (si hi ha algun canvi es farà al calendari), els temaris per mòdul i la forma d’avaluar el pla formatiu (per llegir el contingut heu de clicar a cada apartat).

Calendaris de formació: 
R1 Medicina agost 2021 – juny 2022
R2 Medicina: Setembre 2021 – Maig 2022
R3 Medicina: Setembre 2021 – Maig 2022
R4 Medicina: Juliol 2021 – Abril 2022
R1 Infermeria: Agost 2021 – Juny 2022
R2 Infermeria: Setembre 2021 – abril 2022
 
TEMARIS PER MÒDUL:
clínic-assistencial
Recerca
Comunicació
Gestió
Qualitat

 

Avaluació del pla formatiu
Avaluació trimestral, anual, habilitats, ECOs i recerca
Excel per a registre de tècniques
Excel per a registre d’ECOs